[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG MỪNG 47 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC CHA SỞ ANTÔN MAI ĐỨC HUY

Bài giảng hàng tuần - Apr 30/04/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng 47 Năm Hồng Ân Linh Mục Cha Sở Antôn Mai Đức Huy do Cha sở Antôn chia sẻ.