[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II PHỤC SINH CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Apr 30/04/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ  Chúa Nhật II Phục Sinh Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót Năm C do Cha Giacôbê Trì Quang Pháp Dòng Ngôi Lời chia sẻ.