[AUDIO THÁNH LỄ] THÁNH LỄ GIAO THỪA.

Bài giảng hàng tuần - Feb 12/02/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Đón Giao Thừa do Cha sở Antôn chia sẻ.