[AUDIO THÁNH LỄ] TĨNH TÂM MÙA CHAY THÁNH NĂM B NGÀY 15.3.2018

Bài giảng hàng tuần - Mar 17/03/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Năm B Ngày 15.3.2018 do Cha Giuse Lê Quang Tuấn Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ.