[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật I Mùa Chay A Thánh Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Mar 05/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật I Mùa Chay A Thánh Lễ Sáng