[Audio Thánh Lễ]Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A Thánh Lễ Sáng.

Bài giảng hàng tuần - Mar 26/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A thánh lễ sáng.