Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Mùa Chay Lễ Trọng Lễ Truyền Tin Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Mar 26/03/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật III Mùa Chay Lễ Trọng Lễ Truyền Tin Năm A.