[Audio Thánh Lễ]Mừng Kính Thánh Cecilia Đồng Trinh Tử Đạo Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia Gx.Phú Hòa – Năm B

Bài giảng hàng tuần - Nov 21/11/2015

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Cecilia Đồng Trinh Tử Đạo Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia Gx.Phú Hòa TN Năm B