[Audio Thánh Lễ]Mừng Kính Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Gx Và HĐMV Gx. Kỷ Niệm 45 Năm Linh Mục Cha Sở Antôn.

Bài giảng hàng tuần - May 02/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc giám mục Giáo phận Sài Gòn về thăm mục vụ và ban Bí Tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.