Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 03/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh Lễ Nhớ Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thành Năm A.