BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA NGÀY BA TRONG TUẦN CỬU NHẬT CẦU CHO DỊCH BỆNH CORONA NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 11/02/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Ngày Ba Trong Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Dịch Bệnh Corona Năm A.