Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 20/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô Năm A.