BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 06/02/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau CN V Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo Năm B.