BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 03/09/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XXII Thường Niên Lễ Nhớ Thánh  Grêgôriô Cả,giáo hoàng,tiến sĩ Hội Thánh Năm C.