BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 05/05/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B.