Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Hai Sau Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 27/07/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật 16 Thường Niên Lễ Kính Thánh Giacôbê Tông Đồ Năm C