BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 05/03/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau CN III Mùa Chay Năm B.