BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 16/01/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm A.