BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 19/04/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh Năm B.