BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 19/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A.