BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Nov 30/11/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Lễ Kính Thánh Anrê Tông Đồ Năm A.