BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 31/01/2020

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ sáu sau Chúa Nhật III Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Gioan Bosco, linh mụa Năm A.