BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 13/02/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật V Thường Niên Năm C.