BÀI CHIA SẼ LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 17/07/2019

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm C.