BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 07/02/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư trong tuần V Mùa Thường Niên Năm B.