Quý Cha Quý Thầy
Quý Cha Quý Thầy
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHA SỞ ANTÔN
14:29 20/07/2015
Quý Cha Quý Thầy
Vào lúc 7:30 sáng Chúa nhật  ngày 19-07 cha Phêrô Hồ Hà Tiến Nam thuộc Dòng Ngôi Lời Việt Nam, lần đâu tiên đến thăm  giáo xứ  và dâng thánh lễ cho  các em thiếu nhi. Cha Phêrô đã giúp quý phụ huynh cũng như các em hiểu rõ bài phúc âm hôm nay, thông […]
22:44 24/03/2014
Quý Cha Quý Thầy
Vào lúc 07:30 Chúa nhật ngày 5-4-2013. Cha Phêrô Nguyễn Thành Nguyên, thuộc Dòng Ngôi Lời đã dâng thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh giúp cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể.
22:44 24/03/2014
Quý Cha Quý Thầy
Sau một thời gian thầy sáu Micae thuộc Dòng Ngôi Lời đã giúp giáo xứ, đặc biệt là thầy Micae phụ trách thánh lễ của các em thiếu nhi Thánh Thể.