Chuyện Cười Nhà Đạo

Chuyện Cười Nhà Đạo

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Làm Sao Nghe Được Tiếng Chúa Trong giờ Giáo Lý, cô giáo nhìn thấy Tí không chịu lắng nghe, nên gọi Tí.

Hình minh họa

Hình minh họa

Làm Sao Nghe Được Tiếng Chúa

Trong giờ Giáo Lý, cô giáo nhìn thấy Tí không chịu lắng nghe, nên gọi Tí.

Cô giáo : – Tí, nói cho cô biết làm sao nghe được tiếng Chúa?

Tí giậtt mình vội vã trả lời : – Dạ…dạ… thưa cô… bỏ Chúa dzô chảo rồi chiên lên sẽ nghe tiếng Chúa ạ.

Cô giáo: – Cái gì ? Tại sao em nói như thế hả?

Tí : … Dạ… dạ… thưa cô… bởi vì Chúa nói… là… là… "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta" đó mà…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –