ĐƯỜNG ĐỜI CÓ MẸ

ĐƯỜNG ĐỜI CÓ MẸ

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Trên bước đường con đi Ngợp bao lối hiểm nguy Niềm tin yêu vững bước Có Mẹ, con lo gì.

Trên bước đường con đi
Ngợp bao lối hiểm nguy
Niềm tin yêu vững bước
Có Mẹ, con lo gì.

Mẹ là bến ước mong
Nơi suối nguồn cậy trông
Hằng tuôn tràn ơn phúc
Trải rộng muôn cõi lòng.

Trái tim Mẹ bao la
Tình thương yêu hải hà
Hiệp thông cùng Con Chúa
Để cứu độ nhân trần.

Lời Mẹ mãi từ tâm
Lời nhắn nhủ ân cần
Hỡi đoàn con cái Mẹ
Hãy năng lần chuỗi kinh.

Kính tiến Đức Nữ Trinh
Với trót cả tâm tình
Niềm tri ân, cảm mến
Là tháng ngày hy sinh.

Đóa hoa lòng đơn sơ
Trái tim con dại khờ
Tín thác trong tay Mẹ
Đường đời đẹp ước mơ.

Giuse Trần Thế Tiến