Giáo Khu Thánh Martinô: Tĩnh Tâm Mừng Bổn Mạng

Giáo Khu Thánh Martinô: Tĩnh Tâm Mừng Bổn Mạng

Khu Giáo III Thánh Martinô - Nov 03/11/2019

Nhân dịp kết thúc tháng Mân Côi, đồng thời chuẩn bị tâm hồn để  mừng lễ Bổn mạng khu giáo nhân dịp lễ kính thánh Martinô De Porres vào ngày 4 -11-2019.

Theo truyền thống vào cuối tháng Mười cộng đoàn giáo khu họp mặt để bàn việc chung. Năm nay vào lúc 19g Thứ Năm ngày 31-10-2019, Ban điều hành cùng cộng đoàn giáo khu Martinô (khu 3) đã tập trung tại tư gia ông Trưởng BĐH Giuse Phạm Quốc Cang, để dự buổi tĩnh tâm. cùng nhau chiêm niệm mẫu gương đời sống đức bác ái của Thánh Martino " chứng nhân tình thương của Chúa".

 

Văn Chung