Th6ng báo: Thánh lễ Kính Thánh Martino de Forres bổn mạng Giáo khu 3

Th6ng báo: Thánh lễ Kính Thánh Martino de Forres bổn mạng Giáo khu 3

Khu Giáo III Thánh Martinô - Nov 03/11/2021

 

Thánh Martin sinh ngày 09 tháng 12 năm 1579 tại Peru, Lima.,Lúc 12 tuổi, mẹ ngài cho theo học nghề cắt tóc và giải phẫuSau vài năm hành nghề, Martin xin vào dòng Ða Minh làm “người giúp việc,” vì ngài cảm thấy không xứng đáng để làm thầy dòng. Sau chín năm, gương mẫu đời sống cầu nguyện và hãm mình, bác ái và khiêm nhường của ngài khiến cộng đoàn phải yêu cầu ngài khấn trọn.

Ngài được Đức Giáo Hoàng Pius IX tôn phong Chân Phúc năm 1873. Thủ tục phong thánh rất chậm chạp, mãi cho đến ngày 19 tháng 5 năm 1962 Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII mới tuyên phong thầy Martin lên hàng hiển thánh và là vị thánh da đen đầu tiên của Châu Mỹ, quan thầy của những người tranh đấu cho công bình xã hội.

Kính mời quý cộng đoàn dân Chúa đến  tham dự thánh lễ:

Lúc 17g30 thứ Tư ngày 03-11-2021

tại thánh đường Gx Phú Hòa,

Cùng hiệp ý cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ được bình an, cách riêng cộng đoàn Giáo khu 3 mừng bổn mạng hôm nay.