Một số hình ảnh về những buổi đọc Kinh Mân Côi của Giáo Khu Thánh Giuse

Một số hình ảnh về những buổi đọc Kinh Mân Côi của Giáo Khu Thánh Giuse

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 24/03/2014

Một số hình ảnh về những buổi đọc kinh Mân Côi của Giáo Khu II Thánh Giuse

Một số hình ảnh về những buổi đọc Kinh Mân Côi của Giáo Khu Thánh Giuse. Ban điều giáo khu rất cảm động vì dù trời mưa gió hay bộn bề công việc, các thành viên trong giáo khu đều cố gắng thu xếp thời gian tham dự, góp phần cho giờ Kinh nguyện được sốt sắng hơn. Đồng hành với ban điều hành khu giáo còn có Quý Thường vụ và các em sinh viên Mẫu Tâm, Fatima.

 

 

Giuse Trần Minh Quyết