Những bài học của Thánh Giuse, Quan Thầy các lao công

Những bài học của Thánh Giuse, Quan Thầy các lao công

Thánh Giuse Bổn Mạng - Mar 24/03/2014

Hôm nay chúng ta mững lễ trọng thánh Giuse, bạn Đức Maria (Mt 1: 24; Lc 1: 27). Phụng vụ diễn tả Người như “người cha” của Chúa Giêsu (Lc 2: 27, 33, 41, 43,48), sẵn sàng thực thi những dự án của Chúa

Đức Gioan Phaolo II: Những bài học của thánh Giuse, Quan thầy các lao công

"Lao động phải phục vụ lợi ích thực của Nhân loại"

 Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolo II trong buổi triều yết chung tại quãng trường Thánh Phêrô vào ngày Thứ Tư hàng tuần 19/3.

1. Hôm nay chúng ta mững lễ trọng thánh Giuse, bạn Đức Maria (Mt 1: 24; Lc 1: 27). Phụng vụ diễn tả Người như "người cha" của Chúa Giêsu (Lc 2: 27, 33, 41, 43,48), sẵn sàng thực thi những dự án của Chúa, cho dầu những dự án đó con người không hiểu biết nổi. Qua "người con vua Ðavid" này (Matthew 1: 20; Lc 1: 27), những lời Kinh Thánh được trọn vẹn và Ngôi Lời Đời Đời làm người, bởi phép Chúa Thánh Thần, trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Giuse được diễn tả trong Tin Mừng như một "người công chính" (Mr 1: 19), và Người là một mẫu sống đức tin cho tất cả những kẻ tin.

2. Tiếng "công chính" khơi lên tính ngay thẳng đạo đức của Người, sự gắn bó chân tình của Người đối việc thi hành lề luật và thái độ hoàn toàn cởi mở theo ý muốn của Chúa Cha trên trời. Dầu trong những lúc khó khăn, những giây phút bi thảm, người thợ mộc khiêm tốn thành Nadareth không bao giờ đòi cho mình quyền thách đố đến chương trình Thiên Chúa. Người chờ đợi tiếng gọi trên Cao và trong thinh lặng tôn trọng mầu nhiệm, để Thiên Chúa hướng dẫn mình.

Một khi Người đã nhận lãnh nhiệm vụ, Người thi hành nhiệm vụ đó với trách nhiệm vâng phục. Người hăng hái nghe thiên thần khi được yêu cầu đón Trinh nữ Nadareth làm vợ mình (x. Mt 1: 18-25), trong khi trốn qua Ai cập (x. Mt 2: 13-15) và trong lúc trở về lại Israel (x. ibid. 2: 19-23).

Trong một ít dòng đầy ý nghĩa, các thánh sử diễn tả Người như người lo lắng gìn giữ Chúa Giêsu, như người chồng chăm chú và trung tín, thực thi uy quyền gia đình của Người trong một thái độ phục vụ liên tục. Kinh Thánh không nói gì thêm về Người, nhưng qua sự thinh lặng này được gói gém điểm đặc sắc nhất cho sứ vụ của Người: một cuộc sống sống ảm đạm thường ngày nhưng với lòng vững tin nơi Chúa Quan phòng.

3. Mỗi ngày thánh Giuse phải lo liệu cho các nhu cầu gia đình qua việc lao động tay chân khó nhọc. Vì lẽ này, Giáo hội rất đúng để tôn Người làm quan thầy các nhà lao công.

Do đó, ngày lễ trọng hôm nay cũng là một dịp thuận tiện để suy tư đếntầm quan trọng của lao động trong sự sống con người, trong gia đình và trong cộng đồng.

Con người là chủ thể và chủ động cho công việc, và trong ánh sáng của chân lý này, người ta có thễ dễ dàng nhận thấy sự liên hệ cơ bản hiện hữu giữa con người, lao động và xã hội. Công Ðồng Vatican đã nhắc đến sinh hoạt nhân bản phát xuất từ con người và hướng về con người. Với tư cách là một cá nhân và một phần tử xã hội, theo chương trình và ý muốn của Thiên Chúa lao động phải phục vụ lợi ích thiết thực của nhân loại và cho phép "con người" trau dồi và thực hiện ơn gọi trọn vẹn của mình" (x. "Gaudium et Spes," 35).

Muốn làm tròn công tác này, một "linh đạo thực sự về lao động nhân bản" phải được phát triển và được đâm rễ vững chắc trong "Tin mừng lao động" và những tín hữu được kêu gọi cao rao và minh chứng cho ý nghĩa lao động theo tinh thần Kitô Giáo trong các sinh hoạt lao động khác nhau của mình (x. "Laboris Exercens," 26).

4. Ước chi thánh Giuse, một vị thánh cao cả và khiêm tốn dường ấy, là một mẫu gương nhờ đó các Kitô hữu lao động được llnh hứng, bằng cách kêu xin Người trong mọi hoàn cảnh. Với Ðấng gìn giữ quan phòng của Thánh Gia Thất thành Nadareth, tôi muốn phó thác hôm nay những người trẻ đang chuẩn bị cho một cơ nghiệp tương lai, những người thất nghiệp và những người thiếu việc làm chịu cảnh khổ, những gia đình và toàn thể giới lao động với những chờ đợi và thách đố, những vấn đề và những hoàn cảnh mà tất cả biểu lộ nên đặc điểm của nó.

Ước chi thánh Giuse, quan thầy phổ quát của Giáo hội, canh phòng toàn thể cộng đồng giáo hội và, với tư cách là con người hòa bình xin cho toàn thể nhân loại, cách riêng cho những dân tộc bị đe dọa trong thời buổi chiến tranh này được ân ban sự hòa thuận quý báu và an bình.

Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm bằng tiếng Anh

Anh chị em thân mến,

Thánh Giuse, mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là một mẫu gương của sự sống trong đức tin , cho chúng ta. Với tư cách người bảo vệ Thánh Gia Thất, người "công chính " này (Matthew 1: 19) là một lao công khiêm tốn, và là một người chồng trung tín và là một người cha. Đời sống của Người dạy chúng ta một sự phó thác không giao động trong Chúa Quan phòng.

Dầu xem ra quá sự hiểu biết con người, Thánh Giuse sẵn lòng ôm lấy chương trình của Chúa đối với Người và Đức Maria, .

Giáo hội cũng mừng thánh Giuse như là Thánh QuanThầy của những người lao động. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, điều quan trọng là chúng ta nên nhớ rằng phẩm giá con người phải quan trọng hàng đầu trong tất cả sự phát triển xã hội và kinh tế. Như một con người hòa bình, chúng ta cầu xin với thánh Giuse binh đỡ những kẻ bị chiến tranh đe dọa và chúng ta cầu xin ân ban quí báu hòa thuận trên toàn thể gia đình nhân loại.

Tôi gởi lời chào đặc biệt tới những người hành hương nói tiếng Anh hôm nay, gòm những nhóm từ nước Anh, Đan mạch, Hàn quốc, Nhật bản, và Hoa kỳ và, cách riêng tới ca đoàn Giáo xứ Cecilia tại Houston,Texas. Ước chi cuộc thăm viếng của anh chị em tại Rome mang lại sự phong phú thiêng liêng. Tôi cầu xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên tất cả quý anh chị em,

Ðức Ông Nguyễn Quang Sách