Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Thánh Giuse quan thầy Giáo hội Việt Nam
Thánh Giuse quan thầy Giáo hội Việt Nam

Thánh Giuse quan thầy Giáo hội Việt Nam

Thánh Giuse Bổn Mạng - Mar 24/03/2014

Thư ngày 11-10-1997 của HĐGMVN gửi Công đồng Dân Chúa nhân dịp Hội nghị thường niên diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ngày 6 – 11-10-1997, đã nhất trí xác nhận tôn vinh Thánh Cả Giuse là Quan thầy Giáo Hội Việt Nam.

Thánh Giuse quan thầy Giáo hội Việt Nam

1. Cha Đắc Lộ :

Ngày 12-3, ngày lễ thánh Grêgôriô Cả, chúng tôi (Cha Pierre Marquez người Bồ và Cha Đắc Lộ) khởi hành từ Macao, và căng buồm theo chiều gió đưa chúng tôi đi qua kính chào mộ xưa kia chôn cất Thánh Phanxicô Xaviê ở đảo Tam Châu, rồi từ đó vào biển hải Nam nổi tiếng về những trận bão thường xuyên hành hạ dữ dội các tàu biển, thế nhưng đối với chúng tôi thì lặng và lành nhờ các thiên thần hộ mệnh xứ Đàng Ngoài che chở trong ba ngày chúng tôi đi theo bờ biển rộng lớn. Nhưng sau sáu hay bảy ngày thuậm buồm xuôi gío và khi gần tới bến thì trời nổi mây đe dọa trên đầu chúng tôi. Đêm tới tàu chúng tôi bị một trận bão rất lớn, làm tàu lay chuyển rất hiểm nghèo và đồng thời trên không có sấm sét vạch thành những hình thù quái dị do ma quỷ gây nên làm cho thuỷ thủ sợ hãi. Mãi tới sáng, ngày lễ Thánh Giuse hiển vinh, trời trở nên quang đãng, hình quái dị tan và sóng hạ, chúng tôi khám phá ra một cửa biển, người Đàng Ngoài gọi là Cửa Bạng. Chúng tôi muốn gọi là Cửa Thánh Giuse, vì chúng tôi may mắn được vào bến đúng ngày lễ kính Người, và chúng tôi hy vọng Thiên Chúa để Ngài làm vị quan thầy bảo hộ và làm cha nuôi giáo đoàn Đàng Ngoài mới khai sinh này. Viên hoa tiêu liền xuống một chiếc xuồng để thăm dò bến, khi thấy là tốt và có thể cập bến được thì chúng tôi dễ dàng đi xuống và cảm tạ Thiên Chúa đã dẫn chúng tôi may mắn tới nơi…

Trong những ngày này chúng tôi không ra khỏi Cửa Thánh Giuse … Chúng tôi đi đàm đạo với rất nhiều người ở Xóm Thánh Giuse … Thiên Chúa chiếu giọi những ánh sáng đầu tiên của ơn Người để kích động các tâm hồn. Cuộc chinh phục quan trọng đầu tiên để gầy dựng đức tin đó là thầy đồ dạy chữ hán cho thanh thiếu niên trong xóm… Thầy và gia đình đã trở lại… Chúng tôi đã rửa tội và trao cho ông những bản kinh viết trên giấy để ông dạy trẻ em vào những ngày chúa nhật … Chúng tôi ân cần dạy dỗ và chinh phục những thôn xã lân cận, và chúng tôi đã rửa tội được 32 người, là những hoa quả đầu mùa ờ Đàng Ngoài (Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài của Cha Đắc Lộ, bản dịch của Hồng Nhuệ, trích trong tập Thánh Cả Giuse của linh mục Hồng Phúc, trang 90-92).

2. Đức cha Lambert de La Motte :

Đức giám mục tiên khởi Đàng Trong, trong chuyến thăm giáo đoàn Đàng Ngoài, ngài họp Công Đồng Đàng Ngoài tại Phố Hiến, Hưng Yên ngày 14-2-1670, đã long trọng xin Thánh Giuse làm Quan thầy của Giáo Hội Đàng Ngoài. Đức Thánh Cha Clêmentê X châu phê bằng Tông Hiến Apostolatus Officium (Trách vụ Tông đồ) ngày 23-12-1673.

3. Đức Giáo hoàng Innôcentê XI :

Đáp ứng thỉnh nguyện của ba vị Đại diện Tông toà : các Đức cha Lambert de La Motte (Đàng Trong), Pallu (Đàng Ngoài) và Cotolendi (Nam Kinh), Đức Thánh Cha Innôcentê XI đã ban hành Tông hiến Sacrosancti Apostolatus (Thánh vụ Tông đồ) đề ngày 17-8-1678, tôn nhận Thánh Cả Giuse là quan thầy các giáo phận truyền giáo Trung Hoa (với cả Đàng Trong, Đàng Ngoài, Lào, đại Hàn, Hung Nô).

4. Hội đồng Giám Mục Việt Nam :

Thư ngày 11-10-1997 của HĐGMVN gửi Công đồng Dân Chúa nhân dịp Hội nghị thường niên diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ngày 6 – 11-10-1997, đã nhất trí xác nhận tôn vinh Thánh Cả Giuse là Quan thầy Giáo Hội Việt Nam.

5. Nhà thờ Hà Nội :

Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn gọi là Nhà thờ Đức Bà, còn Nhà thờ Chính toà Hà Nội gọi là Nhà thờ Thánh Giuse.

 

—–
(Trích Sưu tập về Thánh Giuse của Louis Nguyễn Phúc Kim)

Louis Nguyễn Phúc Kim