[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Jan 22/01/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III TN – B với chủ đề Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.