BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN TRONG TUẦN CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 22/01/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau CN III Thường Niên Trong Tuần  Cho Các Kitô Hữu Hợp Nhất Năm B.