[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B CHỦ ĐỀ TÌNH THƯƠNG CAO CẢ THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - May 08/05/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh  Chủ Đề Tình Thương Cao Cả do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.