[AUDIO THÁNH LỄ] KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỔN MẠNG GĐPTTT VÀ BAN HÁT TTCGS GX.PHÚ HÒA NĂM A

Bài giảng hàng tuần - Jun 20/06/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng GĐPTTT và Ban  hát GĐPTT  do Cha sở Antôn chia sẻ.