[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH NĂM B. Chúa Phục Sinh

Bài giảng hàng tuần - Apr 04/04/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Vọng Chúa Phục Sinh Năm B  do Cha sở Antôn chia sẻ.