[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM C THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG

Bài giảng hàng tuần - Dec 25/12/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.