[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Dec 25/12/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ  Mừng Chúa Giáng Sinh Năm C do Cha Antôn Nguyễn Thánh Hà Dòng Ngôi Lời chia sẻ.