[Audio Thánh Lễ] Mừng Kính Thánh Đaminh Saviô Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Phú Hòa Năm A.

Bài giảng hàng tuần - May 07/05/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Đaminh Saviô  Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Phú Hòa Năm A.