[Audio Thánh Lễ] Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Antôn Pađôva Bổn Mạng Cha Sở

Bài giảng hàng tuần - Jun 14/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột trong thánh lễ Mừng Kính Thánh Antôn Pađôva Bổn Mạng Cha Sở Gx.Phú Hòa.