[Audio Thánh Lễ]Mừng Kỷ Niệm 7 Năm Cung Hiến Thánh Đường Gx.Phú Hòa Năm A

Bài giảng hàng tuần - Jun 14/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Mừng Kỷ Niệm 7 Năm Cung Hiến Thánh Đường Gx.Phú Hòa Năm A.