[AUDIO THÁNH LỄ] THÁNH LỄ GIAO THỪA NĂM MẬU TUẤT 2018.

Bài giảng hàng tuần - Feb 16/02/2018

 Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thánh Lễ Giao Thừa Năm Mậu Tuất 2018  do Cha sở chia sẻ.