[AUDIO THÁNH LỄ] THỨ NĂM TUẦN THÁNH LỄ TIỆC LY NĂM B.

Bài giảng hàng tuần - Mar 31/03/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh Lễ Tiệc Ly do Cha sở Antôn chia sẻ.