[Audio Thánh Lễ] Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXII TN-A Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Bổn Mạng Legio Mariae Gx. Phú Hòa.

Bài giảng hàng tuần - Sep 09/09/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXII TN-A Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria Bổn Mạng Legio Mariae Gx. Phú Hòa, do cha sở Antôn chia sẻ.