[Audio Thánh Lễ]Lễ Vọng Chúa Phục Sinh Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 16/04/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Lễ Vọng Chúa Phục Sinh Năm A.