Bài 1: Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ

Bài 1: Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Vừa khi chúng con cùng với những người hiện diện lần hạt xong, chúng con thấy làn sáng phản chiếu ánh sáng đang đến (chúng con đã gọi là chớp sáng). Sau đó Đức Mẹ hiện ra như hồi tháng Năm.

TẠI FATIMA, ĐỨC MẸ NÓI VỀ LÒNG TÔN SÙNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ

—————

Lần thứ 1,

NGÀY 13 THÁNG SÁU 1917

Vừa khi chúng con cùng với những người hiện diện lần hạt xong, chúng con thấy làn sáng phản chiếu ánh sáng đang đến (chúng con đã gọi là chớp sáng).  Sau đó Đức Mẹ hiện ra như hồi tháng Năm.

– Bà muốn con làm gì?

– Ta muốn các con tới đây vào ngày 13 tháng tới, các con hãy lần hạt hằng ngày và hãy học để đọc chữ.  Sau này Ta sẽ nói cho các con Ta muốn gì.

Con xin ơn khỏi bệnh cho một người.

– Nếu ông ta ăn năn trở lại, ông sẽ được chữa lành trong năm nay.

– Con xin Bà đem chúng con về trời!

– Được, Ta sẽ sớm đem Giaxinta và Phanxicô về.  Còn con cần ở lại lâu hơn.  Chúa Giêsu muốn dùng con để người ta biết Ta và yêu mến Ta.  Chúa muốn thiết lập sự tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Tội Đức Mẹ.

Rầu rầu con hỏi:

– Con ở lại một mình sao?

– Không đâu con ơi!  Con buồn sầu lắm sao?  Đừng thất vọng!  Mẹ sẽ không bỏ rơi con.  Trái Tim Mẹ sẽ là nơi con ẩn náu và là đường dẫn con tới Chúa.

Vừa nói những lời đó, Đức Mẹ mở rộng vòng tay và thông truyền cho chúng con ánh sáng vô biên như lần trước.  Chúng con thấy mình chìm ngập trong Chúa.  Giaxinta và Phanxicô dự vào ánh sáng chiếu lên trời còn con vào ánh sáng dọi xuống đất.  Phía trước bàn tay Đức Mẹ là Trái Tim bị gai cuốn chọc thủng.  Chúng con hiểu là Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ bị xúc phạm vì tội lỗi loài người, đang xin đền tạ.

(Trích sách Fatima in Lucia's own words, Sister Lucia's Memoirs, Hồi ký 4).

——

– Xưa trong thời Cựu ước, nhiều người không được vào tàu ông Noe, đã bị chết chìm hết trong cơn hồng thủy.

– Trong thời Tân ước, nhiều người đã không tin Chúa Giêsu, không vào Giáo hội Chúa là cửa chuồng chiên (Gioan 10), là Đường đi, là Sự Thật, là Sự Sống, họ đã không được cứu rỗi.

– Nay "Trái Tim Mẹ là nơi con ẩn náu, là đường đưa con tới Thiên đàng", sao ta lại không chạy đến cùng Mẹ.

 

Lời nguyện:

"Lạy Trái Tim Tân khổ và Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ".

Xin Trái Tim Mẹ nên nơi ẩn náu cho chúng con, và là đường đưa chúng con tới Chúa, tới Nước Thiên đàng.

Nếu không, chúng con sẽ chết chìm trong thế gian vô thần, duy vật, tội lỗi này, và mất phúc Thiên đàng đời đời, uổng công kiếp làm người vất vả, khổ cực, đau thương…

 

Đến cùng TTM là từ bỏ nếp sống tội lỗi, dâng mình cho TTM, sống theo ý TTMẹ, trong niềm tin cậy, phó thác cho TTM như con trẻ tin cậy phó thác cho mẹ của mình.