Bài 7: Trái Tim Mẹ Là Cửa Thiên Đàng

Bài 7: Trái Tim Mẹ Là Cửa Thiên Đàng

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Chính vì thế, Mẹ giúp các con hướng về mặt trời tình yêu Thiên Chúa, Đấng làm các con lớn lên trong chân thiện mỹ

BÀI 7: Trái Tim Mẹ là Cửa Thiên đàng

 TTVSM là cửa Thiên Đàng, qua đó Thánh Thần tình yêu của Chúa Cha

và Chúa Con đến với các con và canh tân toàn thể thế giới.

 Chính vì thế, Mẹ mời các con hãy tiến hơn vào vườn thiên

cung TT Mẹ như thế, các con sẽ được mặc ánh sáng rất trong sạch của

Chúa Ba ngôi.

Trong TTVSM, Chúa Cha hài lòng nhìn xem các con, khi thấy các con

được Mẹ huấn luyện để hoàn toàn ngợi khen danh thánh Người.

 Bốn phận của Mẹ là giúp mỗi người các con thực hiện đầy đủ ý định

của Chúa Cha, Người đã dựng nên các con để chia sẻ cho các con sự

sống, tình yêu và vinh quang của Người.

 Chính vì thế, Mẹ giúp các con hướng về mặt trời tình yêu Thiên Chúa,

Đấng làm các con lớn lên trong chân thiện mỹ. Vinh quang Thiên Chúa

sẽ tỏ ra một cách rất nhịp nhàng thiêng liêng trong những nốt nhạc cuộc

đời các con.

Ước gì những âm điệu nhiệm mầu được ngân lên nơi các con, nhờ lời

cầu nguyện, sự đau khổ, sự yên lặng và các nhân đức đã dệt nên cuộc

đời các con.

 Trọn đời, các con hãy ca hát vinh quang Chúa Cha, Đấng ưa thích tỏ

mình ra cho các con trong khi vì thiên chức làm cha nhiệm màu, Người

hằng sinh ra các con trong sự sống và niềm vui mới.

 Trong TTVSM, Chúa Con đồng hóa với các con để làm các con nên

giống Người hơn và để liên kết các con vào sự sống của Người. Trong

vườn thiên cung Mẹ, việc kỳ diệu là hoán cải các con đang được thực

hiện.

Đó là điều đã xẩy ra cho Mẹ trước tiên, bởi vì khi thấy Mẹ như đất sét rất

tinh tuyền mềm dẻo, Chúa Giêsu đã uốn nắn Mẹ nên giống Người hoàn

toàn đến nỗi không có tạo vật nào giống Người như Mẹ.

Và chính vì thế mà từ xưa Mẹ đã nên nữ tử của Con Mẹ; chính vì thế Mẹ

đã nên môn đệ thứ nhất và hoàn thiện nhất trong các môn đệ của Người ;

chính vì thế trong khi dẫn các con tới Chúa Giêsu, Mẹ đã nên gương

mẫu cho các con bắt chước nếu các con muốn để Người sống lại trong

các con.

 Trong khi các con tiến vào cửa thiên đàng TT Mẹ, mỗi ngày, Mẹ giúp

các con nên giống Chúa Giêsu Con Mẹ hơn. Mẹ huấn luyện các con có

tinh thần giống Người và ban tinh thần khôn ngoan cho các con. Tinh

thần này sẽ giúp các con tìm tòi, lãnh nhận, suy niệm và gìn giữ lời Người.

Như vậy, các con mới có thể sống Phúc âm một cách đơn sơ như con

trẻ, trung thành như các vị tử đạo và anh hùng như các thánh.

 Mẹ uốn nắn và đào luyện các con có đầy tình mến Chúa để các con

có thể thương yêu anh em bằng đức ái thiêng liêng. Chính vì thế, Mẹ làm

các con càng ngày càng nên trong sạch và bén nhạy, thông cảm và

nhân từ, hiền lành và trắc ẩn, khiêm tốn và mạnh mẽ.

 Và mỗi ngày, khi vào vườn thiên cung Mẹ, Chúa Giêsu sẽ hân hoan

đặc biệt khi thấy tất cả các con, nhũng con cái Mẹ và những em nhỏ của

Người, theo chân bắt chước đời sống của Người.

 Trong TTVSM, Chúa Thánh Thần sẽ càng ngày càng ban mình cho các

con để thiết lập trong linh hồn các con mối hiệp nhất cầu nguyện và tình

yêu mà Người đã thể hiện trong Mẹ.

 Và khi thấy các con được Mẹ bồng bế trên tay, Người sẽ thổi mạnh tình

yêu trên các con, biến các con nên những tia sáng, những ngọn lửa ơn

thánh bầng bầng, nên những ngôi sao thánh thiện, đầy nhiệt huyết để

canh tân bầu trời Giáo Hội.

 Người sẽ thông ban cho các con 7 Ơn Thánh Linh và hoán cải các

con nên những dụng cụ ngoan ngoãn, đầy đủ sức mạnh để dẫn đưa thế

giới về cùng Thiên Chúa nhân từ và cứu độ, trong khi chuẩn bị Vương

quốc để Chúa Giêsu uy nghi hiển trị và Chúa Cha được toàn thể tạo vật

chúc tụng mãi mãi.

 (Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 266 ngày 11-6-83 Lễ TTVSM)