Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Bài 6: Tôn Mẹ Làm Nữ Vương Gia Đình
Bài 6: Tôn Mẹ Làm Nữ Vương Gia Đình

Bài 6: Tôn Mẹ Làm Nữ Vương Gia Đình

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà nhỏ bé này.

GIA ĐÌNH TÔN VINH ĐỨC MẸ
KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ

       Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà nhỏ bé này.

   * Gia đình con cơ hàn tân khổ.

(Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con).

   * Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.

   * Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.

   * Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.

   * Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.

   * Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.

   * Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.

   * Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.

   * Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.

   * Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.

   * Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.

   * Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.

   * Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.

   * Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.

   * Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.

   * Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.

   * Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.

   (Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyền).

   * Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.

   * Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.

   * Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

   * Gia đình con xin nguyền không theo thuyết Cộng sản vô thần.

   * Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Đọc chung:

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai! Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày,   mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng.  Amen.
 
KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhượng quỳ dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng con, cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, xin hãy làm Vua chúng con liên. Chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. Xin chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề phế trễ.

  Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi, mọi đời. Amen.

KINH CÁM ƠN

 Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen.

KINH TRÔNG CẬY

 * Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,

– Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

* Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,

– Thương xót chúng con.

* Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,

– Cầu cho chúng con.

* Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

– Cầu cho chúng con.

* Lạy Các Thánh Tử đạo Việt nam,

– Cầu cho chúng con.

—————————–

BÀI HÁT GIỜ ĐỀN TẠ

ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ

ĐK. Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần.  Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.

PK-1: Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, xá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ vui có Mẹ.  Dù rằng bao sóng gió con lo gì con lo gì.  Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ chi Mẹ ơi!

PK-2:  Mẹ ơi giờ đây con thực tình thống hối.  Con đường xưa tội lỗi, nguyện xa cách rồi, xa cách rồi.  Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ.  Biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.